Trò chơi poker sòng bạc

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12     1             1                   1           1     3                           1   1     1   1         1         00
01 8                 1                       1       1   1           1       1                     1               1       01
02 16 1   1           2             1         2 1       1                                                   1 1     1   3 1 02
03 17 1 1     2     1 1 1       1   1       1           1                   1           1       1           2   1           03
04 13       1     2                     2       1 1   1       1   1         1           1   1                               04
05 10             1                   1   1                 2         1     1         1               1               1     05
06 11                   1   1               1 1                   1             1 1               1 1 1     1               06
07 9                                 1 1 1 1 1                                 1           1     1                       1 07
08 7           1             1                                     1                       1 1     1                   1   08
09 10       1               1               1   1 1     2             1                         1           1               09
10 12     1   1     1   1   1                   1 1 1                 1                   2                   1             10
11 13 1                     1       1     1 1                 1         2         1                         1 1 1     1     11
12 11                                     1                 1                     1 1 1 1           1     1         1     2 12
13 11       1 1                                     1   1 1     1   1                         1